Impact

Onze impact en code sociaal ondernemen

De code sociale ondernemingen geeft ons middels 5 basis principes de handvaten om 'impact first' te hanteren en te borgen.

Wat iamIT aanspreekt in de code sociale ondernemingen zijn niet alleen de bovenstaande 5 principes die ervoor zorgen dat bij ons en andere sociaal ondernemingen de impact bovenaan blijft staan, maar vooral:
"Dat commercieel ondernemen en sociaal zijn elkaar niet hoeven te bijten."

Winst betekent meer dan de financiële winst, onze winst zit hem in het opbloeien van onze mensen. Die winst willen wij maximaliseren, en in de code sociale ondernemingen zien we daartoe de handvaten.
Zie https://www.codesocialeondernemingen.nl/ voor meer informatie over de code sociale ondernemingen.


Missie

Onze missie is onbenut talent met hoog denkniveau met affiniteit of werkervaring in de ICT een passende baan bij iamIT bieden.


Visie

Wij zien dat er enerzijds een grote krapte op de ICT arbeidsmarkt is. Anderzijds is er een grote groep mensen die wel wil, maar het niet lukt om langdurig in de ICT te werken. Ze hebben vaak wel de juiste capaciteiten (denkniveau), maar door hun neurodiversiteit meer begeleiding nodig. Daarnaast is er een steeds groter besef dat onze maatschappij inclusiever moet worden. Wij kunnen dit combineren middels onze werkwijze SIS-Dev (socially inclusive software development).


Strategie

 1. Wij creëren middels SIS-Dev (socially inclusive software development) passende werkplekken bij ons op kantoor voor mensen waartoe de arbeidsmarkt een afstand houdt door:
  1. De juiste begeleiding: Vakinhoudelijk door teamleiders die kunnen omgaan met neurodiversiteit, en daarnaast de juiste psychosociale ondersteuning die de medewerkers nodig hebben om te kunnen blijven functioneren;
  2. Passende werkomgeving: Denk aan prikkelarme werkplekken en gebouw;
  3. Het werkproces en communicatie aangepast aan de medewerkers: Structuur en duidelijkheid. En werkdruk naar vermogen door het wegnemen van stress-factoren;
  4. Ruimte geven aan het zichzelf kunnen zijn van de medewerkers horend bij de aandachtsgebieden van de medewerkers.

Hiernaast zoeken we opdrachtgevers die passen bij de SIS-Dev werkwijze. Dat wil zeggen: Opdrachten die we bij ons op kantoor kunnen uitvoeren, en ook een actieve stap willen zetten op het gebied van MVO. Ook een vereiste SROI kan hierbij spelen, denk daarmee aan bedrijven die opdrachten doen voor de overheid.​


Borging van de missie

Statuten

In de statuten van iamIT is de missie en doelstelling m.b.t. impact vastgelegd. Tevens is het bezoldigings- en beloningsbeleid in het teken van deze missie geborgd. Download statutenwijziging 13-7-2022

Raad van advies

 1. Sinds maart 2022 hebben we een raad van advies, deze bestaat uit kritische mensen die meedenken over SIS-dev en iamIT vanuit diverse invalshoeken:
  1. Gedragsdeskundige invalshoek: Carmen Bosvelt
  2. Inclusiviteits en duurzaamheids invalshoek: Anouk Creusen
  3. Strategische en marketing invalshoek: Ramon van Leeuwen
  4. Strategische en bedrijfskundige invalshoek: Leon de Looff

 1. Hiernaast hebben we op het gebied van SIS-dev twee ervaren (externe) SIS-dev consultants:
  1. Felicia stoutjesdijk
  2. Geert Kannegieter


Theory of change: Impact first

Stakeholders m.b.t. impact


Impact: Theorie, outcome en meting

In september 2022 is er een groep van 5 studenten vanuit de minor 'New economic thinking and social entrepreneurship' georganiseerd door Impact centre Erasmus en DRIFT begonnen aan een onderzoek m.b.t. de impact meting bij iamIT m.b.t. SIS-dev.


Implementatie

iamIT is per 3 maart 2022 opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen met de status ‘in aanvraag’.
Door het ondertekenen van de intentieverklaring van de Code Sociale Ondernemingen committeren wij ons aan het aanmeldingsproces met als doel opgenomen te worden als deelnemer in het Register.
Hier ziet u onze aanvraag in het register: iamIT in aanvraag in het register.


Transparantie

Jaarcijfers

Jaarrapport iamIT BV 2021
NB: in 2021 en 2022 is zwaar geïnvesteerd in het schaalbaar maken van SIS-Dev, deze investering is terug te zien in een verlies in 2021.
SIS-dev staat nu op poten en op papier en is hierdoor toekomstbestendig voor onze ambities m.b.t. de groei van onze SIS-dev teams! (Iedere half jaar een SIS-dev team erbij).


Organogram

NB: het software pakket Meriflora wordt door iamIT ontwikkeld en onderhouden.
Ook voor de onboarding wordt het programmeren aan Meriflora vaak ingezet. De klant is hier in feite een interne klant, Merites Automated Solution is een zusterbedrijf onder dezelfde holding.
Door het werken aan 'in-house' bestaande software kan de werkdruk goed gereguleerd worden.