Socially inclusive software development

De SIS-dev werkwijze

De SIS-dev werkwijze is een methodiek ontwikkeld om onze impact te kunnen opschalen en professionaliseren. Lees hier meer over onze impact!

iamIT werkt met mensen waartoe de arbeidsmarkt een afstand houdt en zet hen in om hoogwaardige (maat)software te maken. Dit doen we met mensen met een hoog denkniveau vanuit dit onbenutte talent, en reeds sinds 2017. Specifiek met mensen die neurodivers zijn, zoals autisme, add/adhd. Maar ook andere redenen zoals burnout/boreout, statushouders.

Door de juiste werkomgeving te creëeren en de juiste begeleiding te bieden kunnen er veel meer van dat onbenutte talent weer een werkwaardig bestaan krijgen. iamIT heeft dit uitgewerkt in een werkwijze SIS-dev: Socially Inclusive software development.

Deze werkwijze houdt het volgende in:

 • Een SIS-dev pad naar de arbeidsplek toe, onze onboarding met speciale aandacht voor de mensen;
 • Blijvende begeleiding tijdens die arbeidsplek in ons eigen kantoor, om die plek te kunnen behouden.

Dit is in onderstaande illustratie weergegeven:
De SIS-Dev werkwijze in beeld. Wijs aan om te vergroten.
(Zie Meer over de illustratie voor bron van deze illustratie)

 • Dit bereiken we met behulp van:
  • Psycho sociale ondersteuning van onze SIS-dev teamleden
  • Psycho educatie, intervisie en supervisie van onze teamleiders door gedragsdeskundigen.
  • Waar nodig aanpassingen van de werkplekken (bijvoorbeeld prikkelarme werkplek en gebouw)
  • Maar bovenal iedereen de ruimte te geven zichzelf te kunnen zijn, met alle uitdagingen die daarbij horen
  • En uiteraard ook de reguliere technische ondersteuning om de juist kwaliteit te kunnen leveren op gebied van ICT

De SIS-dev werkwijze is in 2021 geprofessionaliseerd om onze impact te kunnen vergroten.

Door dit goed op poten en papier te zetten, hebben wij de ambitie om er ieder half jaar een team van 6 personen bij op te bouwen, en daarmee mooie hoogwaardige ICT oplossingen voor bedrijven te realiseren.

Wat is nu het bijzondere aan onze werkwijze SIS-dev?

Allereerst ons hoge percentage van SIS-dev medewerkers, wij hebben het hier niet over doelstellingen van 5 of 10%, nee bij ons is het meer dan 80% van onze medewerkers. Zowel het slagingspercentage als het percentage van huidige personeel.
(Het management nemen we niet mee in deze percentages om discussie daarover te voorkomen.)

Ten tweede merken wij dat de rollen die we ermee invullen bijzonder zijn. Wij laten ze alle facetten van het werk doen. Denk aan ontwerpen, ontwikkelen, productowner (dus ook klant contact).
Dus niet alleen op 1 vlak zoals testen, wat je dan vaak ziet voor mensen met autisme.


Ik heb een aantal keer meegedaan aan inclusiviteit discussies, ook voor IT bedrijven. En dan wordt gesproken over: koffiebar, plantjes watergeven, of, o ja, we kunnen ze misschien de leaseauto's laten wassen. Dan valt mijn mond open van verbazing. We hebben het hier over mensen met hoog denkniveau!

Michel van Leeuwen

Momenteel zit de grootste uitdaging in het laten omdenken van de opdrachtgevers.
Er is door de krapte op de arbeidsmarkt een war on talent gaande.
Werkgevers proberen die oorlog nog steeds te winnen door al maar hogere salarissen te bieden.
Men wil nog steeds het schaap met vijf poten in eigen huis hebben.

Waarom is "in ons kantoor" voor ons zo belangrijk? Wij willen onze eigen mensen blijvend goed ondersteunen, dit gaat het beste vanuit ons eigen huis!

Dat de tijd rijp is staat buiten kijf, niet alleen de al genoemde krapte op de arbeidsmarkt, maar ook een steeds groter besef dat onze maatschappij duurzamer en inclusiever moet zijn.

Dus ik zou tegen werkgevers zeggen: 'walk the talk', en kom eens koffie met ons drinken en bespreken hoe we een SIS-dev team voor uw ICT in kunnen zetten.
Maak via onze calendly daarvoor gelijk een afspraak: Calendly: plan een afspraak bij ons in, en zet hem gelijk in de agenda van Michel van Leeuwen

SIS-dev illustratie

De getoonde illustraties zijn gemaakt door Sofie van Ek vanuit haar Studie SvE (zie https://www.sofievanek.net)/
Zij was ons niet alleen vanwege haar mooie illustraties opgevallen, maar vooral door haar heldere omschrijving over solliciteren met autisme en ADD.

 • In haar illustratie met de kopjes:
  • Dit doe ik extra soepel
  • Dit doe ik minder soepel
  • Hieraan heb ik behoefte op de werkplek
  • Werkzaamheden die mij goed liggen
  Gaf zij eigenlijk exact aan wat wij proberen met SIS-dev: Niet de nadruk op wat je niet kan, maar op wat je wel kan. En vooral: Wat kunnen wij als werkgever doen om jou een passende, leuke, en uitdagende baan te bieden?
  Hierdoor kun je tegelijkertijd jezelf blijven, en ook jouzelf en onze organisatie laten bloeien.