Voorwaarden en verklaring

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening, software en/of andere handelingen van en door iamIT
zijn de algemene voorwaarden van iamIT van toepassing,

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Deze zullen op eerste verzoek kosteloos aan u worden toegezonden.

U kunt ze ook hier inzien en downloaden:
Algemene voorwaarden van iamIT


Privacyverklaring

Onze privacyverklaring kunt u hier inzien en downloaden:
Privacyverklaring van iamIT