IamIT

Wij als sociale onderneming

Code Sociale ondernemingen

iamIT heeft ervoor gekozen zich aan te sluiten bij code sociale ondernemingen. Waarom: de combinatie van impact maken en commercieel ondernemen sprak ons aan. Wij maken kwaliteitssoftware voor onze klanten met een gouden randje. Wij zijn geen non-profit organisatie. maar onze winst stoppen wij terug in onze mensen. Zo maken we winst door meerwaarde te zijn voor onze klanten en maken we impact door meerwaarde te zijn voor onze mensen.

De code sociale ondernemingen sprak ons erg aan omdat zij een strenge selectie en audits hebben (o.a. door PwC), zodat daarmee greenwashing wordt voorkomen. Hierdoor zijn wij in een netwerk beland met gelijkgestemde ondernemers die ook daadwerkelijk doen wat ze zeggen.

Deze erkenning betekent eveneens dat onze facturen direct als social return on investment (SROI) mogen worden meegerekend.

Om dit te kunnen garanderen houdt de code sociale ondernemingen zich aan 5 basis principes

Impact First

5 principes van Code Sociaal ondernemen

 • 1 Missie geborgd en meetbaar

 • 2 Stakeholders: bepaling en dialoog

 • 3 Financien: in overleg en zorgvuldig afgewogen

 • 4 Implementatie: registreren en reflecteren

 • 5 Transparantie: actief en toegankelijk

Principe 1 Missie geborgd en meetbaar

Missie

Onze missie is onbenut talent met hoog denkniveau met affiniteit of werkervaring in de ICT een passende baan bij iamIT bieden. Hiermee maakt iamIT hoogwaardige maatsoftware met een gouden randje voor haar klanten. Het gouden randje is de impact die we er mee beogen voor onze medewerkers.

Visie

Wij zien dat er enerzijds een grote krapte op de ICT arbeidsmarkt is. Anderzijds is er een grote groep mensen die wel wil, maar het niet lukt om langdurig in de ICT te werken. Ze hebben vaak wel de juiste capaciteiten (denkniveau), maar door hun neurodiversiteit meer begeleiding nodig. Daarnaast is er een steeds groter besef dat onze maatschappij inclusiever moet worden. Wij kunnen dit combineren middels onze werkwijze SIS-dev (socially inclsuive software development).

Strategy

Wij creëren middels SIS-Dev (socially inclusive software development) passende werkplekken bij ons op kantoor voor mensen waartoe de arbeidsmarkt een afstand houdt door:

 1. De juiste begeleiding: Vakinhoudelijk door teamleiders die kunnen omgaan met neurodiversiteit, en daarnaast de juiste psychosociale ondersteuning die de medewerkers nodig hebben om te kunnen blijven functioneren;
 2. Passende werkomgeving: Denk aan prikkelarme werkplekken en gebouw;
 3. Het werkproces en communicatie aangepast aan de medewerkers: Structuur en duidelijkheid. En werkdruk naar vermogen door het wegnemen van stress-factoren;
 4. Ruimte geven aan het zichzelf kunnen zijn van de medewerkers horend bij de aandachtsgebieden van de medewerkers.

Hierdoor kunnen wij voor opdrachtgevers opdrachten op ons kantoor voor hen uitvoeren. Als klant krijgt u niet alleen hoogwaardige kwalitetssoftware, maar bent u ook bezig met MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) zonder dat u dit extra inspanning kost. Een opdracht aan ons komt ook in aanmerking voor SROI (Social return on investment).

Borging van de missie

Statuten

In de statuten van iamIT is de missie en doelstelling m.b.t. impact vastgelegd. Tevens is het bezoldigings- en beloningsbeleid in het teken van deze missie geborgd. Statuten iamIT

Raad van advies

 1. Sinds maart 2022 hebben we een raad van advies, deze bestaat uit kritische mensen die meedenken over SIS-dev en iamIT vanuit diverse invalshoeken:
  1. Gedragsdeskundige invalshoek: Carmen Bosvelt
  2. Inclusiviteits en duurzaamheids invalshoek: Anouk Creusen
  3. Strategische en marketing invalshoek: Ramon van Leeuwen
  4. Strategische en bedrijfskundige invalshoek: Leon de Looff
 2. Hiernaast hebben we op het gebied van SIS-dev twee ervaren (externe) SIS-dev consultants:
  1. Felicia stoutjesdijk
  2. Geert Kannegieter

Theory of change: impact first

Stakeholders mbt onze impact

Impact; Theorie, outcome en meting

In september 2022 is er een groep van 5 studenten vanuit de minor ‘New economic thinking and social entrepreneurship’ georganiseerd door Impact centre Erasmus en DRIFT begonnen aan een onderzoek m.b.t. de impact meting bij iamIT m.b.t. SIS-dev. Het hieruit volgende advies mbt de impact meting wordt in 2023 geïmplementeerd.
De outcome in getallen dd 1-12-2022 is hieronder te zien:

Implementatie

Sinds december 2022 zijn wij toegetreden tot de code sociale ondernemingen, Meer informatie

Transparantie

Jaarcijfers

Jaarrapport iamIT BV 2021
NB: in 2021 en 2022 is zwaar geïnvesteerd in het schaalbaar maken van SIS-Dev, deze investering is terug te zien in een verlies in 2021.
SIS-dev staat nu op poten en op papier en is hierdoor toekomstbestendig voor onze ambities m.b.t. de groei van onze SIS-dev teams! (Iedere half jaar een SIS-dev team erbij).

Organogram

klick op de afbeelding voor een grotere weergave.

NB: het software pakket Meriflora wordt door iamIT ontwikkeld en onderhouden.
Ook voor de onboarding wordt het programmeren aan Meriflora vaak ingezet. De klant is hier in feite een interne klant, Merites Automated Solution is een zusterbedrijf onder dezelfde holding.
Door het werken aan ‘in-house’ bestaande software kan de werkdruk goed gereguleerd worden.

We embrace IT & People!

Adres: Gasthuisplaats 1, 2611 BN Delft
KvK: 77499549

Plan een afspraak

We embrace IT & People!

Adres:
Gasthuisplaats 1, 2611 BN Delft
KvK:
77499549

Plan een afspraak

made by: HolaChange