Socially inclusive software development

We embrace IT & People


U zoekt het schaap met 5 poten? Wij hebben een team met 5 poten!

Wordt uw groei geremd door gebrek aan capciteit op uw IT software-ontwikkelafdeling?
Onnodig, wij hebben hier een passende oplossing voor.

Bij iamIT werken we volgens een concept genaamd SIS-Dev (Socially inclusive software development).

In SIS-dev werken we met teams van hoogopgeleide mensen in een mix met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt.
Door de juiste omgeving en begeleiding zorgen wij voor een inclusieve werksfeer, die een hoogwaardig kwalitatief product voor onze klanten oplevert.
Hierdoor hebben wij genoeg mensen voor u klaar staan, als u omhoog zit en uw software wensen niet kunt verwezenlijken.

Dus laat uw groei niet belemmeren door capaciteitsgebrek op uw ICT afdeling,
en neem contact op voor een gesprek over hoe wij u hierin kunnen bijstaan.

Gedachte achter SIS-dev

Bij iamIT viel het ons op dat er te veel mensen met een hoog intellect en kundigheid langs de kant van de arbeidsmarkt blijven staan, puur omdat ze niet passen in de gangbare structuren en hokjes van de meeste bedrijven.
Dit is in schril contrast met het grote tekort aan mensen op de ICT markt.
Wij werken echter al jaren met een gemixt team van mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt.
Om dit te kunnen opschalen is de werkwijze waarop dit bij ons wel werkt, uitgewerkt in een concept genaamd SIS-Dev.
Met dit concept vormen we teams die software kunnen ontwikkelen op ons eigen kantoor.
Intern zorgen wij voor de juiste professionele begeleiding en samenhang van het team, maar ook voor de hoogwaardige kwaliteit waar we voor staan.
Hiermee snijdt het mes aan twee kanten: wij bieden meer mensen een goede werkplaats,
en onze klanten krijgen naast een hoogwaardig product, ook een maatschappelijk verantwoorde manier van uitbreiding van hun capaciteit.